Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Light Team
Viuruniementie 93A
83500 Outokumpu

+358500557493
light.team@telemail.fi
usaisteelspider.com
1572654-1

Y-Tunnus: 1572654-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jorma Räsänen

Viuruniementie 93A 83500 Outokumpu

+358500557493 

jorma.rasanen@telemail.fi

Rekisterin nimi

USAi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on USAi -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Kansallisuus
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen kohdalla Y-tunnus
  • Tilausten tiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä täyttämä lomake ja sen kautta annetut tiedot sekä asiakkaan suorittamat tilaukset.

Tietojen luovutus

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolilla. Rekisteri on suojattu salasanalla.